Technological Association Malaysia

Council & Executive Committee

2022-2023

Council 2022

Standing: Joel Lim Soon Yeen, Ng Hsin Loon, Hairul Yuzri Majid, Siew Peng Wah, Poo Teng Soo, Wong Chee Fui, Soon Yin Lou, Lai Menn Tatt, Haidah Ahmad
Sitting: Ong Seng Keong, Choo Kok Beng, Ting Chek Choon, Tung Chee Kuan, Yam Teong Sian, Louis Tay Chee Siong, Poh Ban Eng

Council 2022-2023

1. President Ts. Tung Chee Kuan
2. Deputy President Dato’ Ir. Ting Chek Choon
3. Vice President Ts. Louis Tay Chee Siong
4 Vice President Ts. Ong Seng Keong (Raymond)
Negeri Sembilan Chairman
5. Immediate Past President Ts. Ir. Yam Teong Sian
6. Honorary General Secretary Mr. Poh Ban Eng
7. Honorary General Treasurer Ts. Joel Lim Soon Yeen
8. Asst. Honorary General Secretary Ir. Ts. Wong Chee Fui
9. Asst. Honorary General Treasurer (co-opt) Ts. Karnanethe A/L Ramasamy
10. Council Member Ts. Poo Teng Soo (Alex)
Penang Chairman
11. Council Member Ts. Dr. Khoo Boo Kean
Perak Chairman
12. Council Member Ts. Siew Peng Wah
Selangor Chairman
13. Council Member Ir. Ng Hsin Loon
Melaka Chairman
14. Council Member Ts. Dr. Md. Rajuna Bin Ahmad Shakri
Johor Chairman
15. Council Member Ir. Chung Jia Jiunn (David)
Sabah Chairman
16. Council Member Ts. Gs. Ir. Dr. Ting Sie Chun
Sarawak Chairman
17. Council Member
Ts. Lai Menn Tatt (Lance)
18. Council Member
Ts. Hairul Yuzri Bin Majid
19. Council Member
Ts. Soon Yin Lou
20. Council Member (co-opt)
Prof. Ts. Shamsul Kamar Bin Abu Samah
21. Council Member (co-opt) Ir. Ts. Choo Kok Wah
22. Council Member (co-opt) Mr. Lee Kuan Peng
23. Internal Auditor Ir. Tung Kwok Choon
24. Internal Auditor Mr. Ooi Kah Biew
25. Advisor & Trustee Ts. Ir. Choo Kok Beng
26. Trustee Ts. Ir. Ooi Kah Huat
27. Trustee Haji Abu Hassan Bin Othman

Executive Committee 2022-2023

1. President Ts. Tung Chee Kuan
2. Deputy President Dato’ Ir. Ting Chek Choon
3. Vice President Ts. Louis Tay Chee Siong
4 Vice President Ts. Ong Seng Keong (Raymond)
Negeri Sembilan Chairman
5. Immediate Past President Ts. Ir. Yam Teong Sian
6. Honorary General Secretary Mr. Poh Ban Eng
7. Honorary General Treasurer Ts. Joel Lim Soon Yeen
8. Asst. Honorary General Secretary Ir. Ts. Wong Chee Fui
9. Asst. Honorary General Treasurer Ts. Karnanethe A/L Ramasamy
10. Executive Committee Member
Ts. Hairul Yuzri Bin Majid
11. Executive Committee Member Prof. Ts. Shamsul Kamar Bin Abu Samah
12. Executive Committee Member Ir. Ts. Choo Kok Wah
13. Executive Committee Member Mr. Lee Kuan Peng

Sub-Committees 2021-2022

1. Management & Finance Ts. Ir. Yam Teong Sian
2. International Affairs Ts. Tung Chee Kuan
3. Membership Ts. Ong Seng Keong (Raymond)

Ts. Poo Teng Soo (Alex)

Ts. Tung Chee Kuan

Ts. Ir. Yam Teong Sian

Ts. Nikalus Swee Shu Luing

Mr. Poh Ban Eng

Ts. Lai Menn Tatt (Lance)

Ts. Zainah Binti Rujihan

Mr. Siew Peng Wah

Ts. Pan Mei Pao (Mable)

Ts. Tok Bee Choo (Grace)

Mdm. Haidah Binti Ahmad

4. Training Ts. Liew Chee Leong (Ricky)
5. Publication Ts. Poo Teng Soo (Alex)

Professor Dato’ Ir. Dr. Eric Goh Kok Hoe

Mr. Cheok Boh Ming

Ts. Louis Tay Chee Siong

Assoc. Prof. Ts. Dr. Yamuna A/P Munusamy

Sub-Committees 2021-2022

6. Library / Property Management To be appointed
7. Corporate Affairs / Publicity To be appointed
8. Information Technology Ts. Poo Teng Soo (Alex)

Ts. Lai Menn Tatt (Lance)

Ts. Dr. Khew Choy Yuen (Erica)

Ir. Ts. Dr. Khor Jeen Ghee

Ir. Loo Wai Chian (Neilson)

Ir. Ts. Ronnie Neo Hai Fun

Ts. Dr. Sivadev Nadarajah

Ts. Soong Cai Juan (Jennifer)

Ts. Nikalus Swee Shu Luing

Ir. Ts. Dr. Tan Kim Seah

Ms. Tiang Kor Lin

Ts. Tok Bee Choo (Grace)

Ir. Ts. Wong Chee Fui

Ts. Dr. Yew Hoe Tung

9. Social Development Program / CSR To be appointed
10. Business Development To be appointed
11. GST / Tax To be appointed